Raadvad Træpleje

Professionel træfældning og rådgivning om træer

European TreeWorker (ETW) Hvad er det?

ETW er en Europæisk standard for Certificering i den nyeste viden indenfor træpleje og træbiologi.


Hvad skal man kunne for at kunne blive certificeret?

 • Forklare de grundlæggende vækstbetingelser, funktion, opbygning, udvikling og stadier af et træs vækst for at kunne tage stilling til den passende træpleje.
 • Tage hensyn til naturens egne faktorer på stedet og forstå hvilken effekt det har på vækst og udvikling af træer for at kunne tage stilling til passende træpleje.
 • Kende de vigtigste vedplanter indenfor sit arbejdsområde.
 • Vurdere kvaliteten af planteskoletræer.
 • Forstå betydningen af fredningssager og miljøbeskyttelse for træpleje.
 • Genkende basale træsygdomme, skadedyr og andre stressfaktorer.

En certificeret træplejer skal herudover være i stand til følgende:

 • at forstå opgaver indenfor vedligeholdelse af træer og være i stand til at betjene og vedligeholde materialer, maskiner og redskaber.
 • at følge de relevante nationale sikkerhedsregler.
 • at forstå og kunne anvende almindelige arbejdsprocedurer for:
  • Forbedringer af plantestedet.
  • Plantning og flytning af træer.
  • Beskyttelse af træer på byggepladser under udgravning.
  • Stabilisering af stammer og grene.
  • Sammenbinding af trækroner ved opsætning af stabiliseringswirer.
  • Forebyggelse af skader og pleje af skader på stammer og rødder.
  • Beskæring af træer.