ETW

ETW (European Tree Worker)

ETW er et selvstudie, en certificering/eksamen man skal igennem og bestå. ETW er et fælles Europæisk koncept drevet af EAC (https://www.eac-arboriculture.com/eac-intro.aspx )
 
ETW er målrettet de fagfolk der dagligt arbejder med træpleje i marken. De kan være selvstændige, ansatte i træplejefirmaer eller i kommunernes grønne forvaltninger. De udfører træpleje og beskæring fra lift eller ved at klatre op i træerne. 

Adgangskrav til ETW eksamen:
•      Førstehjælpsbevis (hjerte, lunge, redning), max. 3 år gammelt
•      Kursus i træklatring med anvendelse af motorsav 
•      Kursus i højderedning / Aerial rescue, der er max. 3 år gammelt *
•      Tro - og love erklæring for beskæftigelse indenfor erhvervet.
•      Underskrive Code of Ethics
      
Hvilke færdigheder får man blandt andet ved at blive ETW certificeret:

  • Kan vejlede om og udføre de foranstaltninger der sikrer træernes udvikling
  • Plantning
  • Etableringsbeskæring
  • Udtynding
  • Beskæring samt stabilisering af trækroner med stålwirer i henhold til STF standarder
  • Vurdering af risiko, så træet ikke udgør nogen fare for mennesker eller bygninger og materiel i træets nærhed.
  • Sikker træklatring
  • Højderedning af tilskadekommen person
  • Sikker håndtering af afskårne grene eller hele træer 
  • indsigt i virksomhedsledelse.

Mange offentlige instanser og institutioner kræver man er ETW certificeret for at kunne arbejde for dem, også private kunder efterspørger i højere grad end tidligere ETW certificerede træplejere.

Link: https://www.eac-arboriculture.com/etw-intro.aspx